Norma

.338 Winchester Magnum 14,6g Helmantel

525 kr
Referensnummer 320
Kategori Kula - Jaktmatch

1958 introducerade Winchester två nya patroner, baserade på 458 Win Mag hylsan, med för den tiden lite ovanliga kalibrar. Den ena var 264 Winchester Magnum som efter en lovande start snabbt tappade i popularitet. Den andra var 338 Winchester Magnum, som efter hand har blivit en av de mest populära magnumpatronerna. Orsaken till framgången är enkel; med kulor i mellanvikt är kulbanan tillräcklig rak för att kunna brukas till jakt på relativt långa avstånd. Med bra och relativt tunga kulor är expansionen kontrollerbar. Penetrationen är utomordentlig och verkan förutsägbar – effektiv vid bra placerade träffar. Rekylen är ungefär densamma som för 300 Winchester Magnum och hanterbar för de flesta jägare. 338 har blivit en av de populäraste magnumkalibrarna någonsin, och är speciellt vanlig vid jakt på det största viltet i norra Amerika. I Sverige har den ökande vildsvinsstammen i söder och den allt större björnstammen i norr, fått till följd att intresset för 338 Winchester Magnum har ökat. Det är enkelt att hitta bra och potenta laddningar till 338. Med optimala laddningar är denna patron lämpad till nästan allt storvilt i hela världen.
Starta intresseanmälan
Skicka intresseanmälan

Öppettider

Butiken

Vardagar 10.00 - 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00

60